WolneDni.pl - Noclegi, kwatery, hotele, apartamenty, domki letniskowe, agroturystyki od morza po góry.

Bazylika Mariacka - kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Gdańsku

Atrakcje » KOŚCIÓŁ, BAZYLIKA, KATEDRA

woj. pomorskie
Gdańsk , 80-834
Podkramarska 5

telefon: (0 58) 301-39-82

www.bazylikamariacka.pl

.
Cena: bezpłatne
wyślij wiadomość
Kościół, bazylika, katedra Bazylika Mariacka - kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Gdańsku  1 Kościół, bazylika, katedra Bazylika Mariacka - kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Gdańsku  2 Kościół, bazylika, katedra Bazylika Mariacka - kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Gdańsku  3
Opis

Bazylika Mariacka w Gdańsku – kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, konkatedra archidiecezji gdańskiej, wybitne dzieło gotyckiej architektury ceglanej.

Jest to największy kościół ceglany na świecie i jeden z największych kościołów w ogóle.

Historia

Początkowo w tym miejscu stał 6-przęsłowy kościół o układzie bazylikowym z niską wieżą zbudowany w latach 1343- ok. 1360. Pozostałościami po tym pierwotnym kościele są filary korpusu nawowego i 2 najniższe kondygnacje wieży.

W 1379 roku mistrz murarski Henryk Ungeradin rozpoczął wznoszenie obecnego kościoła pod niemiecką nazwą Marienkirche. Do roku 1447 ukończono część wschodnią, w latach 1452-66 podwyższono wieżę o 2 kondygnacje. Od 1485 roku przy budowie pracował architekt Hans Brandt – jego udziałem wzniesiono korpus nawowy. Budowę ostatecznie ukończono po roku 1496 pod kierunkiem Henryka Haetzla, który w latach 1499-1502 dokonał przesklepienia całego wnętrza.

Tragiczna dla świątyni była II wojna światowa: w 1945 roku spłonęły dachy, większość sklepień runęła, a duża część wyposażenia uległa zniszczeniu. Rekonstrukcję kościoła ukończono w roku 1956, a wysokie hełmy narożnych wieżyczek odtworzono dopiero po roku 1970.

W XVII wieku, obok kościoła Mariackiego, zaczęto budować Kaplicę Królewską.

Architektura

Kościół jest trójnawową halą o rozbudowanym i bogatym programie przestrzennym: trójnawowy transept i również trójnawowe prezbiterium tworzą we wschodniej części wrażenie przestrzeni centralnej, w której wszystkie kierunki są prawie równoważne, co było ideałem późnogotyckiej architektury miejskiej. Pewne nieregularności planu w miejscu połączenia północnego ramienia transeptu z prezbiterium wynikają z konieczności dostosowania się do istniejącej zabudowy miejskiej.

Popisem mistrzostwa architekta są sklepienia, częściowo rekonstruowane po ostatniej wojnie. W nawie głównej, transepcie i prezbiterium są to sklepienia sieciowe o bogatym układzie żeber, w nawach bocznych – sklepienia kryształowe.

Wygląd zewnętrzny kościoła zdominowany przez gładkie płaszczyzny ścian, w których znajdują się wysokie ostrołukowe okna. Takie ukształtowanie ścian zewnętrznych stało się możliwe dzięki wprowadzeniu skarp do wnętrza kościoła i utworzeniu między nimi kaplic. Od góry elewacje zamykają szczyty, które są dzielone pinaklami. Z naroży wyrastają ośmioboczne wieżyczki nakryte spiczastymi hełmami (zrekonstruowanymi po roku 1970).

Wyposażenie wnętrza

Najcenniejszy element wyposażenia, tryptyk "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga (1467-73), jest przechowywany w Muzeum Narodowym w Gdańsku (w kościele znajduje się jego kopia).

Wśród pozostałych dzieł znajdują się czołowe zabytki malarstwa i rzeźby gotyckiej, manierystycznej i barokowej w Polsce.

Część z nich po roku 1945 znalazła się w Muzeum Narodowym w Warszawie, przy czym ostatnio niektóre z nich powróciły do Gdańska:

* Rzeźba Pietá: ok. 1420
* Rzeźba Pięknej Madonny: ok. 1420
* Tablica Dziesięciorga Przykazań: ok. 1480-1490
* Ołtarz Jerozolimski: 1495-1500 (obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie)
* Ołtarz główny: 1511-1517, Michał z Augsburga
* Nagrobek Szymona i Judyty Bahrów: 1614-1620, Abraham van den Blocke
* Zegar astronomiczny: 1464-1470, Hans Düringer z Torunia (działająca rekonstrukcja)

Organy
Zegar astronomiczny w kościele Mariackim

Organy wybudowała w 1985 roku niemiecka firma Braci Hillebrand z Isernhagen koło Hannoveru. Instrument nawiązuje ściśle do starych organów Mertena Friesena z lat 1625-1629, które spłonęły w czasie II Wojny Światowej. Ozdobą owego dzieła jest manierystyczny prospekt organów z Kościoła św. Jana w Gdańsku, datowany na lata 1625-1627.

Instrument posiada 46 głosów oraz pełną trakturę mechaniczną, wzorowaną na dawnym instrumencie Friesena. Całość materiału jest rozmieszczona przestrzennie w czterech sekcjach: Hauptwerk – 11 głosów, Brustwerk – 10 głosów, Rückpositiv – 12 głosów, Pedal – 13 głosów rozłożonych w dwóch symetrycznych wieżach pedałowych.

Dzwony

W wieży dzwonowej znajdują się dwa dzwony: Gratia Dei o tonie uderzeniowym fis0 i wadze 7 850 kg, odlanym w roku 1970 w ludwisarni Janusza Felczyńskiego w Przemyślu, oraz mniejszym, o wadze 2 600 kg, dzwonie Ave Maria, o tonie uderzeniowym cis¹.

Od 1979 r. proboszczem Bazyliki Mariackiej jest ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz.

źródło:wikipedia

Na terenie obiektu
Punkt_widokowy
Punkt widokowy
Miejscowości w regionie

Atrakcje
w pobliżu

Dodaj nocleg

Lokale
w pobliżu

Dodaj nocleg